آکادمی پرسون خلاق حرفه ای مشتری مدار و مناسب افرادی که به دنبال پیشرفت در فن بیان و اجرا هستند

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آکادمی پرسون پیشرو در برگزاری کلاس های فن بیان و اجرا در کشور بوده و مفتخر است که دوره های مختلفی را برای افراد و ارگان های مختلف اجرا نموده است.از مزیت های آکادمی پرسون معرفی هنرجویان به بازار هدف خواهد بود که  برای نخستین بار در ایران  توسط آکادمی پرسون انجام می پذیرد